Mỹ tâm: ‘tôi sẽ sống để không hổ thẹn với khán giả của mình’