Góc nhìn Thuật Số gồm dịp xem tử vi cho gia đình các bạn khách hàng, nhớ ngày nào anh chị xây dựng công trình nhà máy, lúc này tự nhiên lại có người không giống mời mua đất – coi ra cơ duyên cả nhà này còn nhiều. Bài viết Phong thủy tọa hướng marketing vận 9 liệt kê các phương pháp cục tử vi nào phù hợp cho câu hỏi lựa chọn làm nơi marketing mua bán.

Câu hỏi đất chọn bạn hay tín đồ chọn đất? mọi sự đúng là duyên, vì duyên rất có thể giúp cho sự nghiệp của anh chị em