Vay Theo Giấy Phép Kinh Doanh Bidv, Thủ Tục Đơn Giản, Duyệt Vay Dễ Dàng