Vì Sao Người Kinh Doanh Phải Tuân Theo Quy Định Của Pháp Luật Và Sự Quản Lí Của Nhà Nước