Hành trình của việt hương: từ nghèo khó đến 15 năm bên ông xã điển trai