Vợ kém 11 tuổi trẻ trung, sành điệu của nghệ sĩ quang thắng