VỢ KÉM 11 TUỔI TRẺ TRUNG, SÀNH ĐIỆU CỦA NGHỆ SĨ QUANG THẮNG