GIFT CODE QUYỀN VƯƠNG 98 MỚI NHẤT, HƯỚNG DẪN NHẬP CODE