Bạn đã có lần thấy thường dùng cấu trúc could have, should have cùng would have chưa? Cả 3 cấu trúc đều được áp dụng để nói về giả thuyết trong vượt khứ, điều đó đã không xảy ra.

Bạn đang xem: Would have là gì

cùng Vietop bước vào chi tiết chân thành và ý nghĩa và cách thực hiện của từng cấu tạo qua nội dung bài viết dưới đây.


*
*
*
*
*

Cấu trúc:

S + would have + V (p3) + …
S + would not/wouldn’t have + V (p3) + …

Trước hết, would have luôn bao gồm trong câu đk loại 3.

E.g. If I had had enough money, I would have bought a car (Nếu tôi gồm đủ tiền, tôi sẽ download một chiếc xe hơi).

Nếu would (và cả will) được sử dụng để nói rằng bạn muốn làm gì đấy hay không thì would have nói về điều bạn muốn làm nhưng đang không diễn ra. Điều này khôn xiết giống cùng với câu điều kiện loại 3 tuy vậy ở đây họ không cần áp dụng tới mệnh đề “if”.

E.g. I would have gone to lớn the party, but I was really busy. (Tôi đã có thể tới bữa tiệc nhưng tôi thừa bận).

I would have called you, but I didn’t know your number. (Tôi đã hoàn toàn có thể gọi cho chính mình rồi, nhưng tôi đo đắn số smartphone của bạn).

Xem thêm: Bài Cốt Giáo Chủ 排骨教主 Vietnam Fanpage, Đọc Bài Cốt Giáo Chủ

Bài tập ứng dụng cấu tạo Could have, should have, would have

Bài tập

Hoàn thành các câu sau sử dụng use could have / would have / should have.

I ………………….(buy) bread but I didn’t know we needed it. (past possibility)We ……………….(invite) so many people lớn our party! I’m worried that we won’t have enough room for everyone. (past negative advice / regret)I ………………….(start) saving money years ago! (past advice / regret)We ……………….(join) you at the restaurant, but we couldn’t get a babysitter. (past willingness)The weather ……………………….(be) any worse! (past negative possibility)I …………………….(arrive) on time, even if I’d left earlier. There were dreadful traffic jams all the way. (past negative possibility)They …………….(win) the football match, but John hurt his ankle. (past possibility)Amanda ………………..(finish) the work, but she felt ill và had lớn go home. (past willingness)Lucy …………………….(leave) earlier. She missed her flight. (past advice / regret)We ………………..(finish) the game, even if we’d wanted to. It was raining very hard & we had lớn stop. (past negative possibility)

Đáp án

could have boughtshouldn’t have invitedshould have startedwould have joinedcouldn’t have beencouldn’t have arrivedcould have wonwould have finishedshould have leftcouldn’t have finished

Hy vọng qua nội dung bài viết trên, chúng ta đã biết được sự không giống nhau và cách thực hiện của cấu trúc could have, should have và would have. Vietop chúc bạn thành công và đừng quên theo dõi chăm mục ngữ pháp để cập nhật kiến thức mới mỗi ngày nhé!