Phiếu nhập kho tiếng Anh là gì? Phiếu xuất kho tiếng Anh là gì? bao hàm loại mẫu phiếu nhập kho nào phổ biến? Cùng tò mò với công ty chúng tôi nhé!

Phiếu nhập kho giờ Anh là gì?

Phiếu nhập kho trong tiếng Anh được gọi là “Goods received note” hay “Inventory receiving voucher”. Nó là loại bệnh từ dùng để làm ghi chép với theo dõi thực trạng tài sản của doanh nghiệp. Người ta phụ thuộc nó để làm báo cáo định kỳ; sổ cụ thể nguyên – đồ vật liệu, dụng cụ…; bảng xuất nhập tồn kho…


*

Phiếu nhập kho giờ đồng hồ Anh là gì?

Ngoài phiếu nhập kho, họ cũng nên tìm hiểu luôn về “người anh em” phiếu xuất kho của nó. Các từ tương đương trong tiếng Anh của “phiếu xuất kho” là “Goods delivery note” xuất xắc “Inventory delivery voucher”. Nó là văn phiên bản dùng để theo dõi tình trạng các nguyên – thiết bị liệu, dụng cụ, hàng hóa… đang xuất ngoài kho của doanh nghiệp. Nó là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện hạch toán ngân sách và thực hiện định mức tiêu hao vật tư.Bạn đã xem: Xuất kho giờ anh

Các các từ giờ đồng hồ Anh khác tương quan đến ngành kho vận

Sau khi chúng ta đã chũm được phiếu nhập kho giờ đồng hồ Anh là gì, cửa hàng chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm cho chính mình một số tự vựng giờ Anh khác tương quan đến nghành nghề dịch vụ kho vận nhé!

Warehouse: công ty kho Bonded warehouse: Kho ngoại quan Stockkeeper / storekeeper: chủ kho Goods receipt: Nhập kho Goods Issue: Xuất kho Detention: tầm giá lưu kho Demurrage / Storage Charge: giá tiền lưu bãi Inventory report: báo cáo tồn kho Storage locations: địa điểm lưu kho Warehouse card: Thẻ kho Cash receipt: Phiếu thu Receipt: Giấy biên nhấn Remittance Advice: Phiếu báo thanh toán Certificate of origin: Giấy hội chứng nhận xuất xứ hàng hóa Certificate of Inspection: Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hàng hóa
*

Các cụm tiếng Anh liên quan đến nghành kho vận

Materials: Nguyên – vật liệu: Equipment: thứ Invoice: Hóa đối chọi Waybill: Vận đối kháng Quotation: bảng giá Order: Đơn hàng Contract: hợp đồng Stevedoring: câu hỏi bốc, cởi hàng Consolidation or Groupage: vấn đề gom mặt hàng Post Goods Receipt: nhập hàng lên khối hệ thống Stock take: Kiểm kê Maintenance Cost: ngân sách chi tiêu bảo chăm sóc Warranty Costs: bỏ ra phí bảo hành Customs declaration: Khai báo hải quan Delivery Order: Lệnh giao hàng Expired date: Ngày quá hạn sử dụng (của hàng hóa)

Một số chủng loại phiếu nhập kho hay gặp

Sau khi chúng ta đã tìm hiểu dứt về phiếu nhập kho giờ Anh là gì và những thuật ngữ giờ Anh tương quan đến kho vận khác, họ hãy cùng xem một số mẫu phiếu nhập kho phổ biến hiện nay nhé!

Mẫu phiếu nhập kho bằng Tiếng Việt

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày… tháng… năm…

Số: …

Nợ:….. Có:…..

Bạn đang xem: Xuất kho tiếng anh là gì

– Họ cùng tên người giao: …..

– Theo …số … ngày …tháng …năm … của …

Nhập tại kho: … Địa điểm: …

STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm hóa học vật tư, khí cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số chi phí (viết bằng chữ):…

– Số triệu chứng từ nơi bắt đầu kèm theo:…

Ngày … tháng… năm…

Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho kế toán tài chính trưởng (hoặc bộ phận có yêu cầu nhập)

(Ký, bọn họ tên) (Ký, bọn họ tên) (Ký, chúng ta tên) (Ký, bọn họ tên)

Mẫu phiếu nhập kho bằng tiếng Anh

Division:…Department:…

Form no.: 01-VT

WAREHOUSE RECEIPT

Date…Month…Year…

No.: …

Debit: Credit: 
Full name of the deliverer: … According to… No…Date…month…year…of…

Input in stock: … Location

No. Name, trademark, specifications, chất lượng of materials, tools of product, goods Code Unit Quantity Unit price Amount
According to lớn document Actually imported
A B C D 1 2 3 4
Total x x x x x
Total amount (In words): …. The number of original documents attached:…

Date…Month…Year…

Prepared by Deliverer Storekeeper Chief accountant

(Signature, Full name) (Signature, Full name) (Signature, Full name) (Or the department needs to input)

 (Signature, Full name)

Mẫu phiếu nhập kho tuy nhiên ngữ

Đơn vị:…Division:…

Bộ phận:…

Department:…

Mẫu số 01 – VT

Form no.: 01-VT

PHIẾU NHẬP KHO

WAREHOUSE RECEIPT

Ngày… tháng… năm…

Date…….Month……Year………..

Số: …

No.: …

Nợ/Debit….

Có/Credit

….

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Người Mỹ Gốc Việt Ở Mỹ Trên Vnexpress, Người Mỹ Gốc Việt

– Họ và tên tín đồ giao: …

Full name of the deliverer: …

– Theo … số … ngày … tháng …năm … của …

According to… No… Date… Month… Year… of…

Nhập trên kho: … địa điểm …

Input in stock: … Location

STT

No.

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm hóa học vật tư, hiện tượng sản phẩm, mặt hàng hóaName, trademark, specifications, unique of materials, tools of product, goods Mã sốCode Đơn vị tínhUnit Số lượngQuantity Đơn giáUnit price Thành tiền

Amount

Theo bệnh từ

According to document

Thực nhập

Actually imported

A B C D 1 2 3 4
CộngTotal x x x x x
– Tổng số chi phí (viết bằng chữ):…

Total amount (In words): …

– Số chứng từ gốc kèm theo:…

The number of original documents attached:…

Ngày … tháng… năm…

Date…Month…Year…

Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho kế toán tài chính trưởng

Prepared by Deliverer Storekeeper Chief accountant

(Ký, bọn họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, bọn họ tên) (Ký, họ tên)

(Signature, Full name) (Signature, Full name) (Signature, Full name) (Signature, Full name)

Qua bài viết trên đây, chắc rằng bạn đã núm được phiếu nhập kho giờ Anh là gì và một trong những thông tin hữu ích khác. Hi vọng đây chính là những kỹ năng và kiến thức nghiệp vụ kế toán mà bạn đang tìm kiếm!